Các biểu tượng anh hùng

Tiếp tục cập nhật một vài những biểu tượng anh hùng cho đội tuyển chuyên nghiệp cũng như chỉnh sửa các biểu tượng cũ!

Biểu tượng mới

LCS Bắc Mỹ: Team Dignitas

profileIcon1461

LAN: Dash9 Gaming, Gaming Gaming, Exeltec Predators, Infamous Gaming, Infinity eSports, Zaga Talent Gaming

profileIcon1515 profileIcon1516 profileIcon1517 profileIcon1518 profileIcon1519

profileIcon1522

TCL: Fenerbahçe Esports, GS Esports, Galakticos eSports

profileIcon1534 profileIcon1535 profileIcon1536

profileIcon1542 profileIcon1543 profileIcon1544

OCE: Avant Garde, Abyss Esports, Dire Wolves, Exile5, Legacy Esports. Sin Gaming, Tainted Minds

profileIcon1545 profileIcon1546 profileIcon1548 profileIcon1549 profileIcon1550

profileIcon1551 profileIcon1552

Cập nhật biểu tượng

OCE: The Chiefs

profileIcon1547

profileIcon1547_old

Biểu tượng cũ

LAN: Lyon Gaming

profileIcon1521

profileIcon1521_old

Biểu tượng cũ

Vie: Lienminh360.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *