Tiếp tục với chủ đề của Rương Tuyết Rơi ngày hôm nay nhé các bạn! Rương Tuyết Rơi sẽ có những chủ đề khác nhau theo ngày, và đây, là chủ đề của ngày hôm nay: CHẠY KHÔNG CẦN PIN SIÊU PHẨM: Yasuo SIÊU PHẨM: Master Yi SIÊU PHẨM: Leona SIÊU PHẨM: Lucian SIÊU PHẨM: Zed SIÊU PHẨM: Fiora SIÊU PHẨM: Ashe SIÊU PHẨM: Ekko SIÊU PHẨM: Katarina Aatrox Máy Móc Malphite Máy Móc Kha’Zix Máy Móc Sion Người Máy Biến Hình Viktor Kẻ Sáng Tạo Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu Vel’Koz Cỗ Máy Chiến Đấu Kog’Maw Cỗ Máy Chiến Đấu Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Cho’Gath Cỗ Máy Hủy Diệt I Blitzcrank Soraka Siêu Máy Tính Lissandra Siêu Máy Tính Nunu Máy Jayce Giả Kim Rammus Giả Kim Viktor Người Máy Amumu Người Máy Orianna Thép[…]

Tiếp tục với chủ đề của Rương Tuyết Rơi ngày hôm nay nhé các bạn! Rương Tuyết Rơi sẽ có những chủ đề khác nhau theo ngày, và đây, là chủ đề của ngày hôm nay: CHẠY KHÔNG CẦN PIN SIÊU PHẨM: Yasuo SIÊU PHẨM: Master Yi SIÊU PHẨM: Leona SIÊU PHẨM: Lucian SIÊU PHẨM: Zed SIÊU PHẨM: Fiora SIÊU PHẨM: Ashe SIÊU PHẨM: Ekko SIÊU PHẨM: Katarina Aatrox Máy Móc Malphite Máy Móc Kha’Zix Máy Móc Sion Người Máy Biến Hình Viktor Kẻ Sáng Tạo Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu Vel’Koz Cỗ Máy Chiến Đấu Kog’Maw Cỗ Máy Chiến Đấu Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Cho’Gath Cỗ Máy Hủy Diệt I Blitzcrank Soraka Siêu Máy Tính Lissandra Siêu Máy Tính Nunu Máy Jayce Giả Kim Rammus Giả Kim Viktor Người Máy Amumu Người Máy Orianna Thép[…]

Tiếp tục với chủ đề của Rương Tuyết Rơi ngày hôm nay nhé các bạn! Rương Tuyết Rơi sẽ có những chủ đề khác nhau theo ngày, và đây, là chủ đề của ngày hôm nay: CHẠY KHÔNG CẦN PIN SIÊU PHẨM: Yasuo SIÊU PHẨM: Master Yi SIÊU PHẨM: Leona SIÊU PHẨM: Lucian SIÊU PHẨM: Zed SIÊU PHẨM: Fiora SIÊU PHẨM: Ashe SIÊU PHẨM: Ekko SIÊU PHẨM: Katarina Aatrox Máy Móc Malphite Máy Móc Kha’Zix Máy Móc Sion Người Máy Biến Hình Viktor Kẻ Sáng Tạo Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu Vel’Koz Cỗ Máy Chiến Đấu Kog’Maw Cỗ Máy Chiến Đấu Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Cho’Gath Cỗ Máy Hủy Diệt I Blitzcrank Soraka Siêu Máy Tính Lissandra Siêu Máy Tính Nunu Máy Jayce Giả Kim Rammus Giả Kim Viktor Người Máy Amumu Người Máy Orianna Thép[…]

Tiếp tục với chủ đề của Rương Tuyết Rơi ngày hôm nay nhé các bạn! Rương Tuyết Rơi sẽ có những chủ đề khác nhau theo ngày, và đây, là chủ đề của ngày hôm nay: CHẠY KHÔNG CẦN PIN SIÊU PHẨM: Yasuo SIÊU PHẨM: Master Yi SIÊU PHẨM: Leona SIÊU PHẨM: Lucian SIÊU PHẨM: Zed SIÊU PHẨM: Fiora SIÊU PHẨM: Ashe SIÊU PHẨM: Ekko SIÊU PHẨM: Katarina Aatrox Máy Móc Malphite Máy Móc Kha’Zix Máy Móc Sion Người Máy Biến Hình Viktor Kẻ Sáng Tạo Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu Vel’Koz Cỗ Máy Chiến Đấu Kog’Maw Cỗ Máy Chiến Đấu Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Cho’Gath Cỗ Máy Hủy Diệt I Blitzcrank Soraka Siêu Máy Tính Lissandra Siêu Máy Tính Nunu Máy Jayce Giả Kim Rammus Giả Kim Viktor Người Máy Amumu Người Máy Orianna Thép[…]

Tiếp tục với chủ đề của Rương Tuyết Rơi ngày hôm nay nhé các bạn! Rương Tuyết Rơi sẽ có những chủ đề khác nhau theo ngày, và đây, là chủ đề của ngày hôm nay: CHẠY KHÔNG CẦN PIN SIÊU PHẨM: Yasuo SIÊU PHẨM: Master Yi SIÊU PHẨM: Leona SIÊU PHẨM: Lucian SIÊU PHẨM: Zed SIÊU PHẨM: Fiora SIÊU PHẨM: Ashe SIÊU PHẨM: Ekko SIÊU PHẨM: Katarina Aatrox Máy Móc Malphite Máy Móc Kha’Zix Máy Móc Sion Người Máy Biến Hình Viktor Kẻ Sáng Tạo Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu Vel’Koz Cỗ Máy Chiến Đấu Kog’Maw Cỗ Máy Chiến Đấu Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Cho’Gath Cỗ Máy Hủy Diệt I Blitzcrank Soraka Siêu Máy Tính Lissandra Siêu Máy Tính Nunu Máy Jayce Giả Kim Rammus Giả Kim Viktor Người Máy Amumu Người Máy Orianna Thép[…]