Thay đổi trang phục

Vi Loạn Thế Anh Hùng giờ sẽ có một tách trà khi khiêu khích Caitlyn.

vicait

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

kalista Kalista

  • Giày Vò (E):
    • Nội tại không bị tắt khi E đang trong thời gian hồi.
    • Mục tiêu cần hạ gục cùng lúc để hồi lại năng lượng giảm từ 2 xuống 1.

gwereye

Phép Bổ Trợ

smite Trừng Phạt

  • Máu cơ bản hồi lại giảm từ 100 xuống 70.

smio

jb-intro-divider-2

Ngoài ra, các bạn có thể xem lại những cập nhật trước đó tại ĐÂY

Theo Surrender at 20

Vie: Lienminh360.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *