Tiếp tục với chủ đề của Rương Tuyết Rơi ngày hôm nay nhé các bạn!

Snowdown_Crafting_Thumbnail

Rương Tuyết Rơi sẽ có những chủ đề khác nhau theo ngày, và đây, là chủ đề của ngày hôm nay:

NGÀN SAO LẤP LÁNH

Azir

Ngân Hà

Azir_GalacticSkin

Varus

Hắc Tinh

Varus_Splash_6

Fizz

Siêu Nhân Thiên Hà

Fizz_Splash_9

Heimerdinger

Ngoài Hành Tinh

heimerdinger-alien-invader

Janna

Vệ Binh Tinh Tú

Janna_1920x1080

Jinx

Vệ Binh Tinh Tú

Jinx_1920x1080

Kassadin

Đạo Tặc Vũ Trụ

ava kass skin

Kindred

Siêu Nhân Thiên Hà

Kindred_Splash_2

Lulu

Vệ Binh Tinh Tú

Lulu_1920x1080

Lux

Vệ Binh Tinh Tú

Lux_1920x1080

Nasus

Ngân Hà

nasus-galactic

Nautilus

Phi Hành Gia

Nautilus_3

Poppy

Vệ Binh Tinh Tú

Poppy_1920x1080

Renekton

Ngân Hà

renekton-galactic

Rumble

Siêu Nhân Thiên Hà

Rumble_3

Shyvana

Siêu Nhân Thiên Hà

Shyvana_Splash_6

Teemo

Phi Hành Gia

birthday-teemo-7

Thresh

Hắc Tinh

Thresh_Splash_5

Hãy theo dõi Liên Minh 360 để biết chủ đề của Rương Tuyết Rơi những ngày hôm sau nhé các bạn!

Vie: Lienminh360.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *