Trang phục siêu phẩm thật sự quá hot nên Riot đã quyết định khuyến mãi 30% các gói trang phục siêu phẩm. Từ ngày 17/9 đến ngày 25/9 : Các trang phục này sẽ được khuyến mãi khi mua combo. Nếu bạn đã có trang phục nào rồi thì trang phục đó sẽ không nắm trong gói combo và gói combo sẽ được giảm xuống. Vật phẩm Giá RP thông thường Giá RP khuyến mãi Trang phục SIÊU PHẨM: Yi 299 Trang phục SIÊU PHẨM: Zed 299 Trang phục SIÊU PHẨM: Leona 299 Trang phục SIÊU PHẨM: Fiora 299 Trang phục SIÊU PHẨM: Lucian 299 Trang phục SIÊU PHẨM: Yasuo 299 Gói cả 6 trang phục SIÊU PHẨM 1794 1256