Lỗi “máy chủ quá tải” liên minh huyền thoại là khi bạn vào Garena và kick vào khởi động Liên Minh Huyền Thoại thì xuất hiện bản thông báo” Máy chủ quá tải” “Máy Chủ Quá Tải” Lỗi Liên Minh Huyền Thoại Bảng này rất hay xuất hiện. Và dưới đây là 3 trường hợp để giải quyết lỗi này Trường hợp 1: Máy đang cài tools để hack LMHT – Check xem trong file hosts (C:WindowsSystem32driversetc) có dòng nào như thế này không: [su_quote] 103.255.238.100 lolvnpro.games.garenanow.com 103.255.238.100 fo3vn.auth.garenanow.com 103.255.238.100 lolvn.auth.garenanow.com [/su_quote] Nếu trong File hosts của bạn có dòng này thì hãy xóa nó đi. Và reset lại máy. Còn nếu không có thì chuyển sang trường hợp 2. Trường[…]